Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Veilingvoorwaarden Koken voor Kids @Home 4 oktober 2020

 1. De stichting Ronald McDonald Huizen Amsterdam hierna: de Stichting organiseert een online veiling welke wordt afgesloten op 4 oktober 2020 om 19.45 uur, hierna te noemen: de Veiling.

 2. De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting is geen handelaar.

 3. De Veiling vindt plaats online op de site kokenvoorkidsathome.onzeveilingonline.nl, hierna: de Site.

 4. Onder Kavel wordt verstaan ieder van de op de Site ter veiling aangeboden zaken en diensten.

 5. Door een bod te doen online aanvaardt de bieder (‘Bieder’) de toepasselijkheid van deze veilingvoorwaarden.

 6. De volledige netto-opbrengst van de Veiling komt ten goede aan de Stichting, in het bijzonder ten behoeve van de verbouwing van het Huis Emma van de Stichting.

 7. De Veiling vindt plaats bij opbod als volgt. Een Bieder bevestigt zijn uitgebrachte bod door de link van een hem na zijn bod toegezonden bevestigingsmail aan te klikken, waarna het bod vaststaat en het als laatste hoogste bod op de site verschijnt.

 8. Op de Site verschijnt vervolgens het eerstvolgende hogere bod dat ter bieding voor bieders openstaat.

 9. De Bieder die bij de sluiting van de veiling het laatste bod bevestigd heeft (de Hamerprijs) heeft alsdan een overeenkomst tot koop van de betreffende Kavel gesloten met de Stichting.

 10. De Bieder voldoet de Hamerprijs binnen twee weken na van de Stichting een factuur te hebben ontvangen.

 11. Kavels waarvoor niet minimaal het op de site aangegeven minimumbedrag geboden wordt worden niet verkocht.

 12. De Bieder kan het bod niet herroepen.

 13. De prijzen van de Kavels zijn inclusief BTW.

 14. De Stichting vermeldt de BTW op de factuur.

 15. Met het oog op de levering van de Kavel brengt de Stichting de Bieder en aanbieder van de kavel met elkaar in contact (na voldoening van de factuur c.q. facturen), behoudens voor zover de Stichting de Kavel in zijn bezit heeft, in welk geval deze na betaling aan de Bieder ter beschikking wordt gesteld.

 16. Het recht op levering van de Kavel vervalt 4 oktober 2021.

 1. Het uitblijven van (een verzoek tot) afnemen van de Kavel doet niet af aan de betalingsverplichting van de Bieder jegens de Stichting.

 2. De Bieder aanvaardt de Kavel zoals deze blijkens de omschrijving op de site is aangeboden en overigens voetstoots.

 3. De Stichting is niet aansprakelijk voor (technische) storingen, onder andere bij elektriciteit, telefonie of internetverbindingen.

 4. Op deze veilingvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam neemt kennis van geschillen uit hoofde van deze veilingvoorwaarden.